สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
.......ว่าง..........
[ข่าวหมวดเดียวกัน]

สพฐ.ประกาศเกณฑ์การประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปฐมวัยระดับชาติ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ – ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
สำรวจบุคคล องค์การ และสถาบันที่มีผลงานดีเด่นเข้ารับรางวัล
วันที่โพสต์ พุธ ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553   เปิดอ่าน 2127      Bookmark and Share
 

ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับมูลนิธิหอเกียรติยศคนดีศรีสุราษฎร์ ได้กำหนดให้มีการสรรหาคนดีศรีสุราษฎร์ เข้ารับรางวัลในเดือนสิงหาคม 2553 เพื่อร่วมกันเชิดชูเกียรติในความซื่อสัตย์ สุจริต มีความประพฤติดี เป็นผู้เสียสละและอุทิศตน ปฏิบัติหน้าที่และสร้างคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จึงขอให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์นักเรียนรวมข้าราชการครูที่มีผลงานดีเด่น 

ผู้สนใจสามารถขอรับแบบเสนอผลงานฯ ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 เท่านั้น

 

Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674