สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
.......ว่าง..........
[ข่าวหมวดเดียวกัน]

สพฐ.ประกาศเกณฑ์การประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปฐมวัยระดับชาติ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ – ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
เชิญครูวิทยาศาสตร์ส่งผลงานประกวดมูลนิธิเทโร
วันที่โพสต์ พุธ ที่ 28 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553   เปิดอ่าน 2030      Bookmark and Share
 

เชิญครูวิทยาศาสตร์ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดของมูลนิธิเทโร

เชิญครูวิทยาศาสตร์ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดของมูลนิธิเทโร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ผลงานการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่จะได้รับรางวัลได้แก่ งานวิจัย หรือคิดค้นประดิษฐ์ในสาขาฟิสิกส์ เคมี หรือวิทยาศาสตร์สาขาอื่น หรืองานที่เป็นความคิดริเริ่มสร้างสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ต้องเป็นผลงานของตัวเองไม่เป็นผลงานจากวิทยานิพนธ์หรือผลงานของนักเรียน ผู้มีสิทธิสมัคร เป็นครูร.ร.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายของร.ร.สามัญของรัฐบาลหรือเอกชน และร.ร.ประถมที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ติดต่อขอรับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674