สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
.......ว่าง..........
[ข่าวหมวดเดียวกัน]

สพฐ.ประกาศเกณฑ์การประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปฐมวัยระดับชาติ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ – ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
การฝึกอบรมครูแกนนำ โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
วันที่โพสต์ พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553   เปิดอ่าน 3277      Bookmark and Share
 

        ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะครู ในวันที่ 7-8 เมษายน 2553 โดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการจัดทำแบบทดสอบและประมวลผล นั้น

        บัดนี้ การประมวลผลได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่ายอุดมศึกษา จะเริ่มอบรมครูในวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จึงขอให้ท่านแจ้งครูแกนนำดังรายชื่อและรายละเอียดที่แนบ เข้ารับการอบรมตามวันและเวลาที่กำหนด โดยเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ กิจกรรมฝึกอบรมยกระดับคุณภาพครูให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพคุณธรรม ดังนี้

       1. ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท (รวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน)
    2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ โดยให้พักคู่ ยกเว้นเหลือเศษเท่านั้น ตามมาตรการประหยัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674