สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
.......ว่าง..........
[ข่าวหมวดเดียวกัน]

สพฐ.ประกาศเกณฑ์การประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปฐมวัยระดับชาติ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ – ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ
วันที่โพสต์ อังคาร ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553   เปิดอ่าน 3475      Bookmark and Share
 

      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร โดยพระเทพภาวนาวิกรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ได้จัดโครงการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2553 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาของพระราชวิจิตรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุเทพวราราม  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยรับผิดชอบโครงการและดำเนินการ

      ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ตามวัน และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ขอให้ส่งใบสมัครตั้งวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2553 โดยส่งถึงโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เลขที่ 332 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไทย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือโทรสาร 02-3544998 ตามใบสมัครดังแนบ พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและรายละเอียดการจัดกิจกรรมของโครงการทางเว็บไซต์ http://www.str.ac.th

 

 

Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674