สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
.......ว่าง..........
[ข่าวหมวดเดียวกัน]

สพฐ.ประกาศเกณฑ์การประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปฐมวัยระดับชาติ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ – ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
การจัดกิจกรรมมอบรางวัลแม่และครอบครัวดีเด่นที่สนับสนุนลูกประสบความสำเร็จด้านกีฬา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2553
วันที่โพสต์ อังคาร ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553   เปิดอ่าน 2536      Bookmark and Share
 

      สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่แม่และครอบครัวดีเด่นที่สนับสนุนลูกประสบความสำเร็จด้านกีฬา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553 เป็นประจำทุกปี นั้น ในการนี้เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ สมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความร่วมมือท่านเสนอรายชื่อบุคลากรในสังกัด(ผู้ฝึกสอน/นักกีฬา)ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และประเทศชาติ ในรอบปี 2553 (13 สิงหาคม 2552 – 31กรกฎาคม 2553)

      จึงขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพิจารณารางวัล ณ สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนามกีฬากลาง ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อ.เมืองจ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7728 3668 ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2553

 

Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674