สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3

เลือกหมวดหมู่   


ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562 9ม.ค.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อมีผู้สิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรผู้ปฏิบัิงานให้ราชการ ตำแน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 19ธ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 6ธ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562 8พ.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 10ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 10ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562 6ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562 13ส.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 30ก.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26ก.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2562 การซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11ก.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11ก.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562 5ก.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25มิ.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 11มิ.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562 10พ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 10พ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562 5เม.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 5เม.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และชุดอุปกรณ์การเรียนของโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20มี.ค.2562


กำลังแสดงหน้าที่ 1/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674