สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3

เลือกหมวดหมู่   


ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 7มี.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา 13ก.พ.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12ก.พ.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12ก.พ.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 7ก.พ.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 17ม.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 17ม.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายละเอียดงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 5ม.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมงานสร้างท่อระบายน้ำแบบรางระบายน้ำฝาเปิด ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 12ธ.ค.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ 12ธ.ค.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 1) 8ธ.ค.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายละเอียดงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 8ธ.ค.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านควนพรุพี 4ธ.ค.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านบางปาน 27พ.ย.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 205/26 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โรงเรียนบ้านไสดง อำเภอพระแสง 21พ.ย.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านห้วยมุด 20พ.ย.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช 103/26 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ของโรงเรียนบ้านบางเหรียง 16พ.ย.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านคลองโร 14พ.ย.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/26 โรงเรียนบ้านคลองโร 14พ.ย.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 203/27 โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ 14พ.ย.2560


กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674