สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3

เลือกหมวดหมู่   


ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 5ส.ค.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับ : การศึกษาขั้นพื้นฐาน 19ก.ค.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ สพป.สฎ.3 เรื่องการยกระดับโรงเรียนเืพื่อให้เป็นโรงเรียนพัฒนาคุณภาพ 14ก.ค.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการประเมินตุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน (NT53) 12ก.ค.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   การอบรมปฏิบัติการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) 21มิ.ย.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย 9มิ.ย.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   ดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อมูลภาคสนามรายบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 1มิ.ย.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   ดาวน์โหลดตตารางสรุปมาตรฐานประเมินมาตรฐานภายในสถานศึกษา (SAR53) 30พ.ค.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมอบรมพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เท่าทันโทรคมนาคม 27พ.ค.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนที่มีรายชื่อดังนี้ให้รับหนังสือธรรมบรรณาการที่กลุ่มอำนวยการได้ตั้งแต่บัดนี้ 12พ.ค.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับโรงเรียน 9พ.ค.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ ครั้งที่1/2554 4พ.ค.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ 20เม.ย.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสนามสอบแข่งขัน 19เม.ย.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันฯ เข้ารับราชการครู 12เม.ย.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานธุรการตามโครงการคืนครูให้นักเรียน 11เม.ย.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย 11เม.ย.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประชุมโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม 12 เมษายน 2554 เวลา 09.30 น. 8เม.ย.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 7เม.ย.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้มีสิทธิ์-ไม่มีสิทธิ์สอบ พรก.เป็นครูผู้ช่วย 5เม.ย.2554


กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/16 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 >>


Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674