สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3

เลือกหมวดหมู่   


ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย 16 อัตรา 17มี.ค.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ – ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย 17มี.ค.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดตามแผนกลยุทธ์ของสพฐ.ที่3 16มี.ค.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนในโรงเรียน 9มี.ค.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้โรงเรียนดาวน์โหลดบัญชีจัดสรร งบอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 4มี.ค.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรระบบคอมฯ ดาวโหลดคุณลักษณะของระบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2554 2มี.ค.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   ดาวน์โหลดแนวทางการจัดทำคำของบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล 25ก.พ.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 3 อัตรา 25ก.พ.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 23ก.พ.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3ก.พ.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการประกวด/แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ๒๖ - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ 20ม.ค.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.ประกาศเกณฑ์การประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปฐมวัยระดับชาติ 18ม.ค.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 18ม.ค.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. 17ม.ค.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ – ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย 5ม.ค.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5ม.ค.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญร่วมงานนิทรรศการและแสดงผลงาน 30ธ.ค.2553
ข่าวประชาสัมพันธ์   ชี้แจงกรณีการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ปีงบประมาณ 2554 30ธ.ค.2553
ข่าวประชาสัมพันธ์   ดาวน์โหลด การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ปีงบประมาณ 2554 28ธ.ค.2553
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครครูผู้ช่วย เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปและพลศึกษา 24ธ.ค.2553


กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/15 ->
<< 10 11 12 13 14 15 >>


Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674