สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3

เลือกหมวดหมู่   


ข่าวประชาสัมพันธ์   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 11มิ.ย.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 8พ.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 8พ.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 4เม.ย.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561 4เม.ย.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบรายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 2) 20มี.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุูณภาพศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีการศึกษา 2561 19มี.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 19มี.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 7มี.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา 13ก.พ.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12ก.พ.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12ก.พ.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 7ก.พ.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 17ม.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 17ม.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายละเอียดงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 5ม.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมงานสร้างท่อระบายน้ำแบบรางระบายน้ำฝาเปิด ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 12ธ.ค.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ 12ธ.ค.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 1) 8ธ.ค.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายละเอียดงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 8ธ.ค.2560


กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674