สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3

เลือกหมวดหมู่   


ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านควนพรุพี 4ธ.ค.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านบางปาน 27พ.ย.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 205/26 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โรงเรียนบ้านไสดง อำเภอพระแสง 21พ.ย.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านห้วยมุด 20พ.ย.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช 103/26 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ของโรงเรียนบ้านบางเหรียง 16พ.ย.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านคลองโร 14พ.ย.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/26 โรงเรียนบ้านคลองโร 14พ.ย.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 203/27 โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ 14พ.ย.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านคลองโร 13พ.ย.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างฟื้นฟูหน่วยงานและสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยโรงเรียนบ้านทรายทอง 9พ.ย.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำโรงเรียนบ้านนาควน 9พ.ย.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุงถนนโรงเรียนบ้านห้วยห้าง 9พ.ย.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายละเอียดงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560 7พ.ย.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2560 20ต.ค.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายละเอียดงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 6ต.ค.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายละเอียดงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 8ก.ย.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายละเอียดงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560 7ส.ค.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการคัดเลือกฯ นักวิชาการคอมฯ 3ส.ค.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ 1ส.ค.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   กศจ.สุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 20ก.ค.2560


กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674