สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3

เลือกหมวดหมู่   


ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง สานต่อโครงการไอทีตามพระราชดำริฯเพื่อพัฒนาเยาวชนก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 31มี.ค.2557
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศตำแหน่งว่างสายผู้สอน สพป.สฏ.๓ 4ก.พ.2557
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 12ธ.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ 3ต.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพป.สุราษฏร์ธานี เขต ๓ รับสมัครนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 11ก.ย.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน 19ส.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพป.สฏ.๓ รับย้ายขาราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 6ส.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการให้โรงเรียน 5ส.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพป.สฏ.๓ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนในโรงเรียน 17ก.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลสอบแข่งขันครูผู้ช่วยฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ สพป.สุราษฏร์ธานี เขต ๓ 5ก.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2555 30พ.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันถูกต้องการรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปี ของโรงเรียนระยะที่3 30พ.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อโรงเรียนที่ยังไมเข้าไปบันทึกข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียนฯ 29พ.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่เข้าไปบันทึกข้อมูลนักเรียนแยกเพศ แยกชั้นฯ 19 โรง 29พ.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อโรงเรียนที่แสดงสถานะตรวจสอบ ในรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 43 โรง 28พ.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินงานโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2556 27พ.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต ๓ เพิ่มเติม กรณีตัดสิทธิ์ผู้ที่สมัครสอบครูผู้ช่วยมากกว่า 1 เขตพื้นที่ 20พ.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานประสิทธิภาพการใช้งานอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด สพป.สฎ.3 และแนวทางการสนับสนุนช่วยเหลือฯ 20พ.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 17พ.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนที่ยังไม่แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมICTเพื่อการบริหาร 27เม.ย.2556


กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674