สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3

เลือกหมวดหมู่   


ข่าวประชาสัมพันธ์   ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9ม.ค.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา 6ก.พ.2558
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ 4ก.พ.2558
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา 15ม.ค.2558
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการโรงเรียน 27ธ.ค.2557
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพป.สุราษฏร์ธานี เขต ๓ รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา๓๘ค.(๒) 17ธ.ค.2557
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการโรงเรียน 9ธ.ค.2557
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอัตราจ้างชั้่วคราวตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8ธ.ค.2557
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพป.สุราษฏร์ธานี เขต ๓ รับสมัครธุรการโรงเรียน 14พ.ย.2557
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพป.สุราษฏร์ธานี เขต ๓ รับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี ๒๕๕๗ 13พ.ย.2557
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพป.สุราษฏร์ธานี เขต ๓ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา 13พ.ย.2557
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557 สพป.สุราษฏร์ธานี เขต ๓ 21เม.ย.2557
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง สานต่อโครงการไอทีตามพระราชดำริฯเพื่อพัฒนาเยาวชนก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 31มี.ค.2557
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศตำแหน่งว่างสายผู้สอน สพป.สฏ.๓ 4ก.พ.2557
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 12ธ.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ 3ต.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพป.สุราษฏร์ธานี เขต ๓ รับสมัครนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 11ก.ย.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน 19ส.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพป.สฏ.๓ รับย้ายขาราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 6ส.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการให้โรงเรียน 5ส.ค.2556


กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674