สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3

เลือกหมวดหมู่   


ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อโรงเรียนที่ยังไมเข้าไปบันทึกข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียนฯ 29พ.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่เข้าไปบันทึกข้อมูลนักเรียนแยกเพศ แยกชั้นฯ 19 โรง 29พ.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อโรงเรียนที่แสดงสถานะตรวจสอบ ในรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 43 โรง 28พ.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินงานโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2556 27พ.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต ๓ เพิ่มเติม กรณีตัดสิทธิ์ผู้ที่สมัครสอบครูผู้ช่วยมากกว่า 1 เขตพื้นที่ 20พ.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานประสิทธิภาพการใช้งานอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด สพป.สฎ.3 และแนวทางการสนับสนุนช่วยเหลือฯ 20พ.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 17พ.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนที่ยังไม่แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมICTเพื่อการบริหาร 27เม.ย.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ครั้งที่ 1_2556 22เม.ย.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเช่าระบบสายสัญญาณความเร็วสูงและเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานของโรงเรียน 17เม.ย.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือท่านผู้อำนวยการโรงเรียน เหลืออีก 2 โรงเท่านั้น 17เม.ย.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการประหยัด สพป.สฏ.๓ 2เม.ย.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (รอบที่ 3) 28มี.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ รอบ ๓ 14มี.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล โรงเรียนที่ไม่ได้รอรับจุดแข่งขัน 7มี.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่ไปแข่งขันระดับชาติเมืองทองธานี 18ก.พ.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่ไปแข่งขันระดับชาติเมืองทองธานี 18ก.พ.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับย้ายตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา 12ก.พ.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ สพป.สฏ.๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รอบที่ 3 12ก.พ.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตารางการแข่งขันนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม) 8ก.พ.2556


กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674