สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3

เลือกหมวดหมู่   


ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อ ร.ร./มฐ.ประเมินภายนอก (ใหม่) ปฏิทินประเมินภายนอกรอบสาม ระยะที่ 2 (เดือน มิ.ย.-ส.ค.55) 31พ.ค.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา 31พ.ค.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตอบข้อหารือเครื่องแบบปฏิบัติราชการและบัตรประจำตัวของพนักงานราชการ 30พ.ค.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ (NT54) สพป.สฎ.3 25พ.ค.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพป.สุราษฏร์ธานี เขต ๓ เรียกบุคคลผู้สอบแข่งขันได้บรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย 11พ.ค.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุ ก่อนกำหนด)ปีงบประมาณ พ.ศ.2555(1ตุลาคม 2554) 29เม.ย.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด การยืนยันข้อมูลอัตราจ้าง(ครูอัตราจ้าง,ธุรการโรงเรียน,นักการภารโรง)เพื่อจัดสรรอัตราในปีงบประมาณ 2556 29เม.ย.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประการรับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งคั้งเป็นรองผอ.รร.,ผอ.รร. 30มี.ค.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสาร สารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 19มี.ค.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   9 มี.ค.55: ขอเชิญ ผอ.สพป.สพม.ร่วมประชุมด้วยระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ในเรื่องเกี่ยวกับ ปัญหายาเสพติด และ กองทุนสภาสตรี 8มี.ค.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)เพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ(ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) 2มี.ค.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.การประกาศเกียรติคุณหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ 24ก.พ.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗)อิเล็กทรนิกส์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 24ก.พ.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต ๓ จัดอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง 9ก.พ.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน 1ก.พ.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 1ก.พ.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผอ.ร.ร.และผอ.ร.ร. 24ม.ค.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ จัดอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง 20ม.ค.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดทำคำของบแปรญัตติ (งบ สส.) 20ม.ค.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน 18ม.ค.2555


กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674