สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3

เลือกหมวดหมู่   


ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งสพป.สฏ.๓ เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน 1พ.ย.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง สพป.สฏ.๓.เรื่องมอบอำนาจในการสั่งการการอนุญาตการอนุมัติการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่นของ ผอ.สพป.สฏ.๓ให้รองผอ.สพป.ปฏิบัติราชการแทน 1พ.ย.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา 18ต.ค.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อข้าราชการที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่น 16ต.ค.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูพันธ์ใหม่ 20ส.ค.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนโครงการผลิตครูพันธ์ใหม่นำร่องปี ๒๕๕๓ เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้ช่วยในสังกัด สพป.สุราษฏร์ธานี เขต ๓ 17ส.ค.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครนักเรียนทุนโครงการผลิตครูพันธ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2553 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย หลายตำแหน่ง 9ส.ค.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9ส.ค.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สุราษฏร์ธานี เขต ๓ 9ก.ค.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 20มิ.ย.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป.สุราษฏร์ธานี เขต ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 19มิ.ย.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพป.สฏ.๓ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย 1มิ.ย.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อ ร.ร./มฐ.ประเมินภายนอก (ใหม่) ปฏิทินประเมินภายนอกรอบสาม ระยะที่ 2 (เดือน มิ.ย.-ส.ค.55) 31พ.ค.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา 31พ.ค.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตอบข้อหารือเครื่องแบบปฏิบัติราชการและบัตรประจำตัวของพนักงานราชการ 30พ.ค.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ (NT54) สพป.สฎ.3 25พ.ค.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพป.สุราษฏร์ธานี เขต ๓ เรียกบุคคลผู้สอบแข่งขันได้บรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย 11พ.ค.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุ ก่อนกำหนด)ปีงบประมาณ พ.ศ.2555(1ตุลาคม 2554) 29เม.ย.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด การยืนยันข้อมูลอัตราจ้าง(ครูอัตราจ้าง,ธุรการโรงเรียน,นักการภารโรง)เพื่อจัดสรรอัตราในปีงบประมาณ 2556 29เม.ย.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประการรับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งคั้งเป็นรองผอ.รร.,ผอ.รร. 30มี.ค.2555


กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674