สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3

เลือกหมวดหมู่   


ข่าวประชาสัมพันธ์   การแทรกรูปภาพลงในบัตรประจำตัวนักเรียนและครู ที่เข้าแข่งขันฯ\\\'งานศิลปหัตถกรรมฯ 7ก.พ.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอรับหนังสือรับรองความพิการทางการศึกษา ด่วน 5ก.พ.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขยายเวลาการเปลี่ยนตัว แก้ไขชื่อ-สกุล เพิ่มเติม ได้ถึงวันที่ 6 ก.พ.56 4ก.พ.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพป.สฏ.๓ เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ 4 วิชาเอก 11 อัตรา รายงานตัว 11 กุมภาพันธ์ 2556 31ม.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ 28ม.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพป.สฏ.๓ รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ค(๒) จำนวน 3 อัตรา 18ม.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพป.สฏ.๓ รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 อัตรา 18ม.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 4ม.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ 28ธ.ค.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (รอบที่ 2) 28ธ.ค.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง Webmaster + Administrator 18ธ.ค.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพป.สฏ.๓ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รอบที่ ๒ 18ธ.ค.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพป.สฎ.3 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7ธ.ค.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพป.สฏ.๓ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ 29พ.ย.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพป.สุราษฏร์ธานี เขต ๓ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รอบที่ ๑ 28พ.ย.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้โรงเรียนที่มีความประสงค์ขอตั้งงบประมาณปี 2557 งบลงทุน กรอกแบบคำขอตั้งงบประมาณฯ ตามรายการต่าง ๆ ภายในวันที่ 13 พ.ย.2555 8พ.ย.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งสพป.สฏ.๓ เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน 1พ.ย.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง สพป.สฏ.๓.เรื่องมอบอำนาจในการสั่งการการอนุญาตการอนุมัติการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่นของ ผอ.สพป.สฏ.๓ให้รองผอ.สพป.ปฏิบัติราชการแทน 1พ.ย.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา 18ต.ค.2555
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อข้าราชการที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่น 16ต.ค.2555


กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674