สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3

เลือกหมวดหมู่   


ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ 20เม.ย.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสนามสอบแข่งขัน 19เม.ย.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันฯ เข้ารับราชการครู 12เม.ย.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานธุรการตามโครงการคืนครูให้นักเรียน 11เม.ย.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย 11เม.ย.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประชุมโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม 12 เมษายน 2554 เวลา 09.30 น. 8เม.ย.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 7เม.ย.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้มีสิทธิ์-ไม่มีสิทธิ์สอบ พรก.เป็นครูผู้ช่วย 5เม.ย.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนในโรงเรียน สังกัด สพป.สฎ.3 29มี.ค.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานข้อมูลทาง E-MES 28มี.ค.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 25มี.ค.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้ ขรก.ครูที่มีรายชื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อม e-training เยียวยา รุ่น 3 21มี.ค.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้โรงเรียนดาวน์โหลดแบบป้ายโรงเรียนดีประจำตำบล 17มี.ค.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย 16 อัตรา 17มี.ค.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ – ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย 17มี.ค.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดตามแผนกลยุทธ์ของสพฐ.ที่3 16มี.ค.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนในโรงเรียน 9มี.ค.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้โรงเรียนดาวน์โหลดบัญชีจัดสรร งบอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 4มี.ค.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรระบบคอมฯ ดาวโหลดคุณลักษณะของระบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2554 2มี.ค.2554
ข่าวประชาสัมพันธ์   ดาวน์โหลดแนวทางการจัดทำคำของบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล 25ก.พ.2554


กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674