สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวหมวดเดียวกัน
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 5ต.ค.2561
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 5ต.ค.2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561 10ก.ย.2561
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 10ก.ย.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน 10ก.ย.2561
 
 
การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗)อิเล็กทรนิกส์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่โพสต์ ศุกร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555   เปิดอ่าน 2069   
   
 

การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗)อิเล็กทรนิกส์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

       ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ.ได้จัดทำระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อให้ข้อมูลปฐมภูมิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จึงกำหนดการเปิด - ปิด ระบบ CMSS ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตรวจสอบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 5 - 11 มีนาคม 2555

       สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จึงขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนทราบและดำเนินการตรวจสอบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติรายบุคคลให้แล้วเสร็จตามกำหนดการดังกล่าว

 
 
 
  Bookmark and Share
 
  แสดงความคิดเห็น
 
   
   
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674