สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวหมวดเดียวกัน
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561 8ม.ค.2562
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 8ม.ค.2562
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เก้าอี้นักเรียน และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ 28ธ.ค.2561
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองโหยน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105/58 (ข) ด้านแผ่นดินไหว ขนาด 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 28ธ.ค.2561
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างห่อสร้างอาคารเรียน 105/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด 4 ห้องเรียน ตามประกาศโรงเรียนบ้านคลองโหยน 28ธ.ค.2561
 
 
การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗)อิเล็กทรนิกส์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่โพสต์ ศุกร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555   เปิดอ่าน 2145   
   
 

การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗)อิเล็กทรนิกส์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

       ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ.ได้จัดทำระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อให้ข้อมูลปฐมภูมิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จึงกำหนดการเปิด - ปิด ระบบ CMSS ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตรวจสอบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 5 - 11 มีนาคม 2555

       สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จึงขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนทราบและดำเนินการตรวจสอบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติรายบุคคลให้แล้วเสร็จตามกำหนดการดังกล่าว

 
 
 
  Bookmark and Share
 
  แสดงความคิดเห็น
 
   
   
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674