สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวหมวดเดียวกัน
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 5ต.ค.2561
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 5ต.ค.2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561 10ก.ย.2561
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 10ก.ย.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน 10ก.ย.2561
 
 
การจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุ ก่อนกำหนด)ปีงบประมาณ พ.ศ.2555(1ตุลาคม 2554)
วันที่โพสต์ อาทิตย์ ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2555   เปิดอ่าน 2006   
   
 

การจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุ ก่อนกำหนด)ปีงบประมาณ พ.ศ.2555(1ตุลาคม 2554)

ที่ ศธ 04165/874
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

เรื่อง การจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (1 ตุลาคม 2554)

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ได้รับจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (1 ตุลาคม 2554) จำนวน 11 อัตรา (ผู้บริหาร 1 อัตรา ผู้สอน 10 อัตรา) ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ได้พิจารณาเกลี่ยอัตราว่างที่ได้รับจัดสรรคืนให้แก่สถานศึกษาเดิม ตามรายละเอียดดังนี้
1. โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม อำเภอเคียนซา ตำแหน่งครู ตำแหน่งเลขที่ 1764 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 (ใช้เพื่อการสอบพนักงานราชการและครูอัตราจ้างจากงบประมาณ)
2. โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม อำเภอบ้านนาสาร ตำแหน่งครู ตำแหน่งเลขที่ 3391 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 (ใช้แก้ปัญหาขาดแคลนครูแล้ว)
3. โรงเรียนบ้านโกงเหลง อำเภอบ้านนาสาร ตำแหน่งครู ตำแหน่งเลขที่ 3432 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 (ใช้แก้ปัญหาขาดแคลนครูแล้ว)
4. โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อำเภอเวียงสระ ตำแหน่งครู ตำแหน่งเลขที่ 4707 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 (ใช้เพื่อเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้)
5. โรงเรียนวัดทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ ตำแหน่งครู
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ตำแหน่งเลขที่ 4938 อันดับ คศ.2 ขั้นเงินเดือน 37,830 (ใช้เพื่อเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายวรรณะ บุญสุข
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 0 7736 4127
โทรสาร 0 7736 4129

อ่านเพิ่มเติม

 
 
 
  Bookmark and Share
 
  แสดงความคิดเห็น
 
   
   
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674