สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวหมวดเดียวกัน
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 205/26 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โรงเรียนบ้านไสดง อำเภอพระแสง 21พ.ย.2560
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านห้วยมุด 20พ.ย.2560
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช 103/26 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ของโรงเรียนบ้านบางเหรียง 16พ.ย.2560
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านคลองโร 14พ.ย.2560
เอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/26 โรงเรียนบ้านคลองโร 14พ.ย.2560
 
 
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสำหรับสถานศึกษา
วันที่โพสต์ อังคาร ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560   เปิดอ่าน 198   
   
 
 
 
 
  Bookmark and Share
 
  แสดงความคิดเห็น
 
   
   
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674