สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวหมวดเดียวกัน
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 6ธ.ค.2562
รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562 8พ.ย.2562
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 10ต.ค.2562
รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 10ต.ค.2562
รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562 6ก.ย.2562
 
 
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
วันที่โพสต์ อังคาร ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562   เปิดอ่าน 307   
   
 

1.รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3

2.ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3

3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4.ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

 
 
 
  Bookmark and Share
 
  แสดงความคิดเห็น
 
   
   
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674