สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
กลุ่ม : นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


ข่าว นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารงานวิชาการ 20มิ.ย.2561
บันทึกการนิเทศ การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนทางไกล 8พ.ย.2557
ด่วนมาก โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนรายงานความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 29ต.ค.2557
แบบประเมินผลการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา เพื่อการเรียนการสอน 1ก.ย.2557
กรอกข้อมูลครูเข้ารับการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา 14ส.ค.2557
 
ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารงานวิชาการ
วันที่โพสต์ พุธ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 535   
   
   
 

 * ผลการอ่านป.1

*รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

*สรุปกลุ่มไลน์กับเครือข่ายผู้บริหารและงานสื่อเทคโนโลยี

*รายชื่อเครือข่าย 17 เครือข่าย

*ข้อมูลคุณภาพผู้เรียน  ผลการสอบ NT  ป.3 2560

*รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษา

*ผู้บริหารสถานศึกษา

*ข้อมูลคุณภาพผุ้เรียน ผลการทด O-NET ป.6 ม.3 2560

 *รายชื่อโรงเรียนคุณธรรม

 

   
   
   
   
  Bookmark and Share
 
  แสดงความคิดเห็น
 
   
   
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674