สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
กลุ่ม : ส่งเสริมการจัดการศึกษา


ข่าว ส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

การรายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20ส.ค.2562
แบบติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 10ก.ค.2562
การจัดเก็บข้อมูลโครงการอำหารกลางวันในโรงเรียน 10ก.ค.2562
การจัดเก็บข้อมูลโครงการอำหารกลางวันในโรงเรียน 10ก.ค.2562
แบบ พฐ.ที่ใช้ ในการรับนักเรียน 5มิ.ย.2562
 
คู่มือและแนวปฏิบัติการจัดซื้อ จัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
วันที่โพสต์ อังคาร ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562   เปิดอ่าน 95   
   
   
 

 คู่มือและแนวปฏิบัติการจัดซื้อ จัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษา

   
   
   
   
  Bookmark and Share
 
  แสดงความคิดเห็น
 
   
   
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674