สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
กลุ่ม : ส่งเสริมการจัดการศึกษา


ข่าว ส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

การรายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20ส.ค.2562
แบบติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 10ก.ค.2562
การจัดเก็บข้อมูลโครงการอำหารกลางวันในโรงเรียน 10ก.ค.2562
การจัดเก็บข้อมูลโครงการอำหารกลางวันในโรงเรียน 10ก.ค.2562
แบบ พฐ.ที่ใช้ ในการรับนักเรียน 5มิ.ย.2562
 
แบบ พฐ.ที่ใช้ ในการรับนักเรียน
วันที่โพสต์ พุธ ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562   เปิดอ่าน 270   
   
   
 

 แบบ พฐ.

      แบบ พฐ.02      แบบ พฐ.04     แบบ พฐ.05    แบบ พฐ.09    แบบ พฐ.10   แบบ พฐ.11   แบบ พฐ.12     แบบ พฐ.12/1   แบบ พฐ.12/2 แบบ พฐ.12/3         แบบ พฐ.12/4  แบบ พฐ.13  แบบ พฐ.13/1     แบบ พฐ.14     แบบ พฐ.15  แบบ พฐ.16 แบบ พฐ.17   แบบ พฐ.17/1 แบบ พฐ.18   แบบ พฐ.18/1 แบบ พฐ.18/2  แบบ พฐ.19  แบบ พฐ.19/1  แบบ พฐ.19/2  แบบ พฐ.19/3  แบบ พฐ.20  แบบ พฐ.20/1  แบบ พฐ.20/2  แบบ พฐ.20/3  แบบ พฐ.20/4  แบบ พฐ.23  แบบ พฐ.24  แบบ พฐ.25                   

   
   
   
   
  Bookmark and Share
 
  แสดงความคิดเห็น
 
   
   
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674