สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
    
  ศูนย์บริการซ่อมเครื่องแท็บเล็ต
 
 
เปิดอ่านแล้ว : 4316  ครั้ง

 

ศูนย์บริการใหญ่ บริษัท สโคป (ประเทศไทย) จำกัด อาคาร PCC เลขที่ 49/99 อาคาร PCC ถนนประชาชื่น ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 02-9535186

ดูภาพขยาย> Ctrl+กลิ้งลูกบอลที่เมาส์ไปข้างหน้า

     

29-07-55-11-29-53


 

"Tablet ป.1" จะทำอย่างไร? ถ้า นร.ย้าย

 
 

สพฐ. แจ้งแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับ Tablet และบัญชีจัดสรร Tablet โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การส่งคืนหรือขอเพิ่ม Tablet และกรณีนักเรียนย้าย

  

***อ่านรายละเอียดทั้งหมด คลิก: application/pdf icon317923.pdf

และที่เว็บไซต์ สพป.สกลนคร เขต 2

http://www.sakon2.go.th/main/?name=news&file=readnews&id=2602

ได้ประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับแท็บเล็ต ไว้ดังนี้


           เนื่องจากขณะนี้ สพฐ และ สช. ยังไม่มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโยกย้ายนักเรียน เป็นหนังสือสั่งการที่ชัดเจนมายังสพป. สพฐ.เพียงประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ถึงแนวทางการปฏิบัติในช่วงนี้ ดังนี้

            ๑. หากมีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนอื่นในสังกัดเดียวกัน เช่น  สพฐ.  ย้ายไป  สพฐ.  หรือ สช. ย้ายไป สช.  ให้นำแท็บเล็ตตามตัวนักเรียนไปได้ โดยมอบให้กับผู้ปกครอง พร้อมทั้งจำหน่ายออกจากทะเบี่ยนโรงเรียน  จากนั้นโรงเรียนทำหนังสือแจ้ง สพป.สน. ๒ ว่านักเรียนชื่ออะไร เลขประจำตัวประชาชนอะไร ย้ายไปร.ร.อะไร  สังกัด(สพฐ.หรือสช.)  สพป.ไหน  เพื่อจะได้ย้ายนักเรียนออกจากระบบ eme  และแจ้ง สพป.สน. ๒  เพื่อจะดำเนินการแจ้ง สพป.ปลายทางให้นำนักเรียนเข้าระบบ eme เช่นกัน

            ๒.  หากนักเรียนย้ายต่างสังกัด  เช่น  สพฐ.  ย้ายไป สช.  หรือ  สช.  ย้ายไป สพฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โรงเรียนจะต้องดำเนินการส่งเครื่องคืน สพป.สน. ๒  และทำแจ้งหนังสือมายัง สพป.สน. ๒  พร้อมรายละเอียดการย้ายเช่นเดียวกับข้อ  ๑

            อนึ่ง  เหตุที่ไม่สามารถย้ายเครื่องแท็บเล็ตข้ามหน่วยงานได้  เนื่องจากงบประมาณในการจัดซื้อแท็บเล็ตเป็นคนละส่วนกัน  ไม่สามารถจะนำมาใช้ร่วมกันได้

 


 
 
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674