สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
 
 
  
 
E-Information  
 
เปิดอ่านแล้ว : 1368  ครั้ง

 

 

 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

► กลุ่มอำนวยการ
                

 

► กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

 

 

 

 

► กลุ่มบริหารการบุคคล

⇒ ค้นหารายชื่อข้าราชการในสังกัดซึ่งได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เเและเหรียญจักรพรรดิมาลา ตาม
ประกาศราชกิจจานุเบกษา ประจำปี 2547-2560 

 
► กลุ่มนโยบายและแผน

⇒ ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา2560 

⇒ ข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC ปีการศึกษา 2559

⇒ ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 

⇒ ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

⇒ ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

⇒ ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561


 

 

 

► กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

 

 

 

► กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน

 

ข้อมูลการตรวจสอบภายใน

 

 

► กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

 

⇒ ผลการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560

⇒ คลังข้อสอบ

 

 

 

 


 
 
 
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674