สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
 
 
  
 
การให้บริการประชาชน  
 
เปิดอ่านแล้ว : 585  ครั้ง

  

ขั้นตอนการให้บริหารการส่งเด็กเข้าเรียนการศึกษานกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Download เอกสาร/แบบฟอร์ม

 

 ขั้นตอนการเบิกค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร

Download เอกสาร/แบบฟอร์ม

 

  ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ

Download เอกสาร/แบบฟอร์ม

 

   ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ (กรณีเร่งด่วน)

 

 

 


 
 
 
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674