สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
 
 
  
 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 
เปิดอ่านแล้ว : 1056  ครั้ง


 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2558-2561)

 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558

 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2556

 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2555


อื่น ๆ
 ปฏิญญาขนอม ๒๕๕๔ ว่าด้วยแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 


 
 
 
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Sawatdee Aum 20-11-2558