สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
 
 
  
 
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 
เปิดอ่านแล้ว : 14564  ครั้ง

  ปีงบประมาณ 2557

 ปีงบประมาณ 2556


  ปีงบประมาณ 2555


 ปีงบประมาณ 2554


 ปีงบประมาณ 2553


 ปีงบประมาณ 2552

 


 
 
 
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674