รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 14พ.ย.2557 (54 เดือนที่แล้ว)
สพป.นราธิวาส ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 13พ.ย.2557 (54 เดือนที่แล้ว)
ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัด สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3 18ส.ค.2557 (57 เดือนที่แล้ว)
ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัด สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3 จำนวน 13 อัตรา 1ส.ค.2557 (58 เดือนที่แล้ว)
เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 2 30พ.ค.2557 (60 เดือนที่แล้ว)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (9) 26ก.ย.2556 (68 เดือนที่แล้ว)