รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 8พ.ค.2560 (20 เดือนที่แล้ว)
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 31พ.ค.2556 (67 เดือนที่แล้ว)
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่เข้าไปบันทึกข้อมูลนักเรียนแยกเพศ แยกชั้นฯ 29พ.ค.2556 (68 เดือนที่แล้ว)
รายชื่อโรงเรียนที่แสดงสถานะตรวจสอบ ในรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 43 โรง 28พ.ค.2556 (68 เดือนที่แล้ว)
โรงเรียนที่ยังไม่แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมICTเพื่อการบริหาร 27เม.ย.2556 (69 เดือนที่แล้ว)
ขอความร่วมมือท่านผู้อำนวยการโรงเรียน เหลืออีก 2 โรงเท่านั้น 13เม.ย.2556 (69 เดือนที่แล้ว)