สมัครเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 7ส.ค.2561 (7 วันที่แล้ว)
คู่มือการปฏิบัติงานกลุมส่งเสริมการจัดการศึกษา 19มิ.ย.2561 (2 เดือนที่แล้ว)
คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย 30พ.ค.2561 (3 เดือนที่แล้ว)
คำสั่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28พ.ค.2561 (3 เดือนที่แล้ว)
เขตบริการนักเรียนเกิดปี 2554 27เม.ย.2561 (4 เดือนที่แล้ว)
การแจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง 10เม.ย.2561 (4 เดือนที่แล้ว)