การอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน(วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) ประจำเดือนมกราคม-กันยายน ๒๕๕๕ 22ส.ค.2556 (70 เดือนที่แล้ว)
สรุปคะแนน NT ปีการศึกษา 2555 22เม.ย.2556 (74 เดือนที่แล้ว)
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าป.ตรี) ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2555 1ก.พ.2556 (77 เดือนที่แล้ว)
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) 7ม.ค.2556 (78 เดือนที่แล้ว)
การจัดทำรายงานเพื่อรับเงินอุดหนุนรายบุคคล 10พ.ค.2555 (86 เดือนที่แล้ว)
ขอความร่วมมือโรงเรียนกรอกข้อมูลตามบัญชีรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับฯ 10พ.ค.2555 (86 เดือนที่แล้ว)