สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 


Download File
เลือกหมวดหมู่   


แบบฟอร์ม   แบบฟอร์มรายงานประจำปี SAR 20มี.ค.2557
แบบฟอร์ม   แบบฟอร์มการประเมินมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 15 มฐ. 8พ.ย.2555
แบบฟอร์ม   โลโก้ สพป.สฎ.3 2เม.ย.2555
แบบฟอร์ม   แบบฟอร์มหนังสือราชการภาษาไทย (Template) 3มี.ค.2555
แบบฟอร์ม   วารสารวันครู ปี 2555 13ม.ค.2555
แบบฟอร์ม   แบบฟอร์มขยายวงเงินกู้ ช.พ.ค.ไม่เกิน 3 ล้านบาท 10ต.ค.2554
แบบฟอร์ม   แบบฟอร์มการสอบราคาจ้างก่อสร้าง งบลงทุน 30ก.ย.2554
แบบฟอร์ม   แบบฟอร์มสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง 18ส.ค.2554
แบบฟอร์ม   แบบคำร้องขอโอน 13มิ.ย.2554

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674