..เ ร า จ ะ ส ร้ า ง เ ด็ ก ใ ห้ เ ป็ น ค น ดี..   
ภาพข่าวกิจกรรม สพป.
ข่าวหมวดเดียวกัน
เปิดเทอมวันแรก ร่วมถวายความอาลัย 1 พ.ย. 2559
ทำโบไว้ทุกข์แจกประชาชน 1 พ.ย. 2559
เตรียมพร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษา 28 ต.ค. 2559
ทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี ๖๐ 24 ก.ย. 2559
ประชาคมโรงเรียนขนาดเล็ก 24 ก.ย. 2559
ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน รุ่น 2 17 ก.ย. 2559
ดูงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ 17 ก.ย. 2559
best ลดเวลาเรียน 12 ก.ย. 2559
สัมมนากรรมการสถานศึกษาเครือข่ายบ้านส้อง 27 ส.ค. 2559
สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 27 ส.ค. 2559
 
 
ประชุมผู้บริหารอำเภอพระแสงสัญจร
วันที่โพสต์ 26 พ.ย. 2556 496
   
 

๒๖ พ.ย.๒๕๕๖ นายอำนาจ กาฬวัจนะ รองผอ.สพป.สฏ.๓ พร้อมด้วยนายนิพนธ์ เล่าซี้ ศึกษานิเทศก์   แจ้งนโยบายข้อราชการแก่ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพระแสงโดยการจัดประชุมสัญจร ครั้งที่ ๒ ประปี ๒๕๕๖ ที่โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง อำเภอพระแสง  โดยนายธนู เพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ

 

 
 
Bookmark and Share

แสดงความคิดเห็น
 
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Sawatdee Aum , Wichai Chaisongkram 20-11-2558