[x] Close
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 [x] Close
 
 
   
ภาพข่าวกิจกรรม สพป.
ข่าวหมวดเดียวกัน
ทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี ๖๐ 24 ก.ย. 2559
ประชาคมโรงเรียนขนาดเล็ก 24 ก.ย. 2559
ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน รุ่น 2 17 ก.ย. 2559
ดูงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ 17 ก.ย. 2559
best ลดเวลาเรียน 12 ก.ย. 2559
สัมมนากรรมการสถานศึกษาเครือข่ายบ้านส้อง 27 ส.ค. 2559
สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 27 ส.ค. 2559
พัฒนาอาหาร 27 ส.ค. 2559
G-Chat 27 ส.ค. 2559
รับป้ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 27 ส.ค. 2559
 
 
ประชุมผู้บริหารอำเภอพระแสงสัญจร
วันที่โพสต์ 26 พ.ย. 2556 480
   
 

๒๖ พ.ย.๒๕๕๖ นายอำนาจ กาฬวัจนะ รองผอ.สพป.สฏ.๓ พร้อมด้วยนายนิพนธ์ เล่าซี้ ศึกษานิเทศก์   แจ้งนโยบายข้อราชการแก่ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพระแสงโดยการจัดประชุมสัญจร ครั้งที่ ๒ ประปี ๒๕๕๖ ที่โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง อำเภอพระแสง  โดยนายธนู เพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ

 

 
 
Bookmark and Share

แสดงความคิดเห็น
 
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Sawatdee Aum , Wichai Chaisongkram 20-11-2558