[x] Close
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 [x] Close
 
 
   
ภาพข่าวกิจกรรม สพป.
ข่าวหมวดเดียวกัน
ระดมความคิดนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน 25 พ.ค. 2559
สร้างสือวิทยาศาสตร์ 24 พ.ค. 2559
ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 17 พ.ค. 2559
นายกพบเพื่อนครู 16 พ.ค. 2559
วางแผนลดเวลาเรียน 12 พ.ค. 2559
สร้างความเข้มแข็งลูกเสือ 12 พ.ค. 2559
ขับเคลื่อนงานวิชาการ 12 พ.ค. 2559
ประชุมสัมมนาผู้บริหาร 12 พ.ค. 2559
มอบเกียรติบัตร 12 พ.ค. 2559
ว่ายน้ำเพื่อชีวิต เวียงสระ 4 พ.ค. 2559
 
 
3 ธ.ค.53 :09.00 น. นายวิมล จันทร์แก้ว ผอ.สพป.สฏ.3 นำข้าราชการลูกจ้างในสังกัด ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
วันที่โพสต์ 3 ธ.ค. 2553 1172
   
 

3 ธ.ค.53 :09.00 น. นายวิมล จันทร์แก้ว ผอ.สพป.สฏ.3 นำข้าราชการลูกจ้างในสังกัด  ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ณ สพป.สฏ.3  จากนั้นได้นำคณะร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ร่วมกับที่ว่าการอำเภอเวียงสระ

 
 
Bookmark and Share

แสดงความคิดเห็น
 
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Sawatdee Aum , Wichai Chaisongkram 20-11-2558