สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
ภาพข่าวกิจกรรม สพป.
ข่าวหมวดเดียวกัน
ที่ ๒ ระดับประเทศ 20ก.พ.2558
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับชาติ 19ก.พ.2558
สอบผู้บริหารสถานศึกษา 19ก.พ.2558
เปิดอบรมประชาธิปไตยสีขาว 19ก.พ.2558
เปิดค่ายคุณธรรม 19ก.พ.2558
รับองคมนตรี 19ก.พ.2558
เปิดอบรมวิชาสหกรณ์ 19ก.พ.2558
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน 13ก.พ.2558
เปิดค่ายประสบการณ์ผู้เยาว์ 11ก.พ.2558
เยี่ยมบ้านนักเรียน 11ก.พ.2558
 
 
3 ธ.ค.53 :09.00 น. นายวิมล จันทร์แก้ว ผอ.สพป.สฏ.3 นำข้าราชการลูกจ้างในสังกัด ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
วันที่โพสต์ 3ธ.ค.2553 1181
   
 

3 ธ.ค.53 :09.00 น. นายวิมล จันทร์แก้ว ผอ.สพป.สฏ.3 นำข้าราชการลูกจ้างในสังกัด  ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ณ สพป.สฏ.3  จากนั้นได้นำคณะร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ร่วมกับที่ว่าการอำเภอเวียงสระ

 
 
Bookmark and Share

แสดงความคิดเห็น
 
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674