[x] Close
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 [x] Close
 
     
 
 
       ภาพข่าวกิจกรรม สพป.

ข่าวในหมวดเดียวกัน

อบรมครูสังคม 25 ส.ค. 2558
เตรียมความพร้อมงานศิลประดับเขต ครั้งที่ ๖๕ 25 ส.ค. 2558
อบรมเข้มครูผู้ช่วย 20 ส.ค. 2558
วางพวงหรีดเคารพศพ คุณแม่เหม เจริญรักษ์ 20 ส.ค. 2558
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 20 ส.ค. 2558
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 20 ส.ค. 2558
อบรมการดำเนินงานตามพรบ.การศึกษาภาคบังคับ 20 ส.ค. 2558
ประเมินแผนโรงเรียน 14 ส.ค. 2558
อบรมครูแนะแนว 14 ส.ค. 2558
๑๒ สิงหามหาราชินี 14 ส.ค. 2558
 
 
3 ธ.ค.53 :09.00 น. นายวิมล จันทร์แก้ว ผอ.สพป.สฏ.3 นำข้าราชการลูกจ้างในสังกัด ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
 
โพสต์เมื่อ : ศุกร์ ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553
อ่านแล้ว : 1146  ครั้ง
 

3 ธ.ค.53 :09.00 น. นายวิมล จันทร์แก้ว ผอ.สพป.สฏ.3 นำข้าราชการลูกจ้างในสังกัด  ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ณ สพป.สฏ.3  จากนั้นได้นำคณะร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ร่วมกับที่ว่าการอำเภอเวียงสระ

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จัดการศึกษาครอบคลุม 6 อำเภอ ได้แก่
อ.เวียงสระ อ.บ้านนาสาร อ.บ้านนาเดิม อ.พระแสง อ.เคียนซา อ.ชัยบุรี
S u r a t t h a n i 3
Home     About us     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by: Wichai Chaisongkram 21-07-2556