[x] Close
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 [x] Close
 
 
   
ภาพข่าวกิจกรรม สพป.
ข่าวหมวดเดียวกัน
เลือกตั้งสภานักเรียน 17 มิ.ย. 2559
ทุนนายเยื้อ วิชัยดิษฐ 17 มิ.ย. 2559
สร้างความเข้มแข็งสภานักเรียน 17 มิ.ย. 2559
ประชุมผู้บริหารเอกชน 17 มิ.ย. 2559
ตรวจสุขภาพประจำปี 17 มิ.ย. 2559
รับติดตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 17 มิ.ย. 2559
พัฒนาระบบ ICT เพื่อการบริหาร 14 มิ.ย. 2559
สหกรณ์โรงเรียน 13 มิ.ย. 2559
แข่งขันทักษะภาษาไทย 13 มิ.ย. 2559
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 10 มิ.ย. 2559
 
 
3 ธ.ค.53 :09.00 น. นายวิมล จันทร์แก้ว ผอ.สพป.สฏ.3 นำข้าราชการลูกจ้างในสังกัด ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
วันที่โพสต์ 3 ธ.ค. 2553 1179
   
 

3 ธ.ค.53 :09.00 น. นายวิมล จันทร์แก้ว ผอ.สพป.สฏ.3 นำข้าราชการลูกจ้างในสังกัด  ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ณ สพป.สฏ.3  จากนั้นได้นำคณะร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ร่วมกับที่ว่าการอำเภอเวียงสระ

 
 
Bookmark and Share

แสดงความคิดเห็น
 
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Sawatdee Aum , Wichai Chaisongkram 20-11-2558