..เ ร า จ ะ ส ร้ า ง เ ด็ ก ใ ห้ เ ป็ น ค น ดี..   
ภาพข่าวกิจกรรม สพป.
ข่าวหมวดเดียวกัน
เปิดเทอมวันแรก ร่วมถวายความอาลัย 1 พ.ย. 2559
ทำโบไว้ทุกข์แจกประชาชน 1 พ.ย. 2559
เตรียมพร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษา 28 ต.ค. 2559
ทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี ๖๐ 24 ก.ย. 2559
ประชาคมโรงเรียนขนาดเล็ก 24 ก.ย. 2559
ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน รุ่น 2 17 ก.ย. 2559
ดูงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ 17 ก.ย. 2559
best ลดเวลาเรียน 12 ก.ย. 2559
สัมมนากรรมการสถานศึกษาเครือข่ายบ้านส้อง 27 ส.ค. 2559
สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 27 ส.ค. 2559
 
 
3 ธ.ค.53 :09.00 น. นายวิมล จันทร์แก้ว ผอ.สพป.สฏ.3 นำข้าราชการลูกจ้างในสังกัด ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
วันที่โพสต์ 3 ธ.ค. 2553 1212
   
 

3 ธ.ค.53 :09.00 น. นายวิมล จันทร์แก้ว ผอ.สพป.สฏ.3 นำข้าราชการลูกจ้างในสังกัด  ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ณ สพป.สฏ.3  จากนั้นได้นำคณะร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ร่วมกับที่ว่าการอำเภอเวียงสระ

 
 
Bookmark and Share

แสดงความคิดเห็น
 
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Sawatdee Aum , Wichai Chaisongkram 20-11-2558