สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3

เลือกหมวดหมู่   


ประชุมบุคลากร   ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 23ม.ค.2558
ประชุมบุคลากร   ปฏิทินกำหนดการประชุม 1พ.ย.2556
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2555 18ก.ย.2555
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   ร.ร.บ้านห้วยใหญ่ เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ศูนย์การเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก 14ก.ย.2555
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   ร.ร.บ้านห้วยห้าง สอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (TCL10) 28ส.ค.2555
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   ร.ร.วัดน้ำพุ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียน 22ส.ค.2555
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   ร.ร.หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ ๑เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจาห้องเรียน รูปแบบ MCL10 Type 2 ประจาปีงบประมาณ 2555 9ส.ค.2555
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   ร.ร.บ้านไสขรบเรียกสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ.2555 Personal Computer Lab : PCL10 Type1 9ส.ค.2555
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   ร.ร.วัดบางกำยาน เรียกสอบราคาซื้อระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการ PCC Type3 8ส.ค.2555
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   บ้านคลองหาเหนือ เรียกสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 7ส.ค.2555
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   บ้านบางใหญ่สามัคคี เรียกสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555 7ส.ค.2555
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   ร.ร.บ้านปากสาย เรียกสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2555 6ส.ค.2555
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   ร.ร.บ้านบางน้ำเย็น เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รูปแบบ PCL10 Type 1 ประจำปีงบประมาณ 2555 2ส.ค.2555
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   โรงเรียนบ้านควนกลาง เรียกสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2555 2ส.ค.2555
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   โรงเรียนบ้านห้วยล่วง เรียกสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2555 2ส.ค.2555
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   โรงเรียนบ้านลานเข้ เรียกสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2555 1ส.ค.2555
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   ร.ร.บ้านบ่อพระ: เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก 30พ.ค.2555
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   ร.ร.บ้านคลองโร: สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมแบบ สพฐ.4 จำนวน 4 ที่นั่ง 30พ.ค.2555
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   ร.ร.ไทยรัฐฯ 22: ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ 30พ.ค.2555
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   ร.ร.วัดทุ่งหลวง สอบราคาซื้อแบบเรียนตามโครงการเรียนฟรีเรียนดี15 ปีอย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ2555 7เม.ย.2555


กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674