สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3เลือกหมวดหมู่   


นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   แนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTVให้ได้มาตรฐาน 16มิ.ย.2561
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล สพฐ. 16มิ.ย.2561
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   คู่มือ DLITAssessment 16มิ.ย.2561
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ พรบ.การศึกษา 25ม.ค.2555


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674