สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3เลือกกลุ่ม   


นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารงานวิชาการ 20มิ.ย.2561
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   บันทึกการนิเทศ การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนทางไกล 8พ.ย.2557
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   ด่วนมาก โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนรายงานความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 29ต.ค.2557
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   แบบประเมินผลการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา เพื่อการเรียนการสอน 1ก.ย.2557
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   กรอกข้อมูลครูเข้ารับการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา 14ส.ค.2557
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   เครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผล ปีการศึกษา 2557 13ส.ค.2557
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อดิจิทัล ประเภท Stop Motion ด้วยโปรแกรม ProShow 12มิ.ย.2557
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   แบบฟอร์มรายงานประจำปี SAR 20มี.ค.2557
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   ขอความร่วมมือโรงเรียนกรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2556 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 11มี.ค.2557
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 19ธ.ค.2556
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   ด่วน ขอความร่วมมือให้โรงเรียนกรอกข้อมูลการพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและการสื่อสารได้ ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2556 17ธ.ค.2556
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   โรงเรียนกรอกข้อมูลตัวชี้วัดที่ 1.1.10 29ส.ค.2556
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   เอกสาร-การสอนแบบสอนน้อยแต่เรียนรู้มาก (tllm) .ppt 8ส.ค.2556
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   เอกสาร-การจัดการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน .ppt 8ส.ค.2556
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   เอกสาร-การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8ส.ค.2556
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   ผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2555 5ส.ค.2556
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   วิธีลงโปรแกรมแบบง่าย ๆ ใน Tablet โดยการ Format Rockchip ก่อน 19ก.ค.2556
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์ 18ก.ค.2556
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   โหลดเอกสารการวิเคราะห์ในการนำ Tablet ไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียน 12ก.ค.2556
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   กรุณากรอกแบบประเมินผลการอบรมปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 11ก.ค.2556


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674