สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
กลุ่ม : ส่งเสริมการจัดการศึกษา


ข่าว ส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

การรายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20ส.ค.2562
แบบติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 10ก.ค.2562
การจัดเก็บข้อมูลโครงการอำหารกลางวันในโรงเรียน 10ก.ค.2562
การจัดเก็บข้อมูลโครงการอำหารกลางวันในโรงเรียน 10ก.ค.2562
แบบ พฐ.ที่ใช้ ในการรับนักเรียน 5มิ.ย.2562
 
รายชื่อผู้สมัครเป็นคณะกรรมการของแต่ละกลุ่มสาระ ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่
วันที่โพสต์ พุธ ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 3074   
   
   
 

userfiles/file/TaDa%20edu001/001.xls

 

drive.google.com/open

   
   
   
   
  Bookmark and Share
 
  แสดงความคิดเห็น
 
   
   
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674