สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
    
  DMC59
 
 
เปิดอ่านแล้ว : 744  ครั้ง

  

 รวมลิงก์ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 2559

 


 ประกาศ วันที่ 30 มีนาคม 2560


ข้อมูลรอบสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนใดทำข้อมูลผิดพลาด ใช้เมนู 2.6.1 - 2.6.4 ซึ่งเอาไว้ทำข้อมูลนักเรียนที่แขวนลอยไว้ในปีที่แล้วเท่านั้น มีแนวทางแก้ไขดังต่อไปนี้
- ทำผิดพลาดใช้เมนู 2.6.1, 2.6.4 ย้ายนักเรียนชั้นสูงสุดหรือจบการศึกษาชั้นสูงสุดออกไปแล้ว ให้ย้ายเข้ากลับมาเองทีละคนโดยใช้บัตรประชาชนและรหัสนักเรียนเดิม ไม่มีหนทางนำกลับมาทั้งชั้นเรียน
- ทำผิดพลาดใช้เมนู 2.6.2, 2.6.3 ทำให้นักเรียนชั้นเรียนเลื่อนไปชั้นถัดไปซึ่งโรงเรียนอาจจะไม่ได้เปิดสอน ให้ใช้เมนู 2.7.7 จัดห้องเรียน/แก้ไขชั้นเรียน ให้ถูกต้อง

 

กรุณาอ่านแนวทางการทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา (โหลดที่นี่) ให้ละเอียด หากสงสัยว่ามีข้อผิดพลาด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เขตโดยด่วน


 ประกาศ วันที่ 20 มีนาคม 2560


เรียนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สพฐ. เปิดระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบสิ้นปีการศึกษา
- ย้ายเข้า ย้ายออก แก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มีการเคลื่อนไหวหลัง 10 พฤศจิกายน 2559
- ทำข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
- ทำข้อมูลนักเรียนสอบได้/สอบตก รวมถึงข้อมูลการศึกษาต่อในรอบสิ้นปีการศึกษา
- ตรวจสอบและแจ้งข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน
ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ประกาศ วันที่ 5 มกราคม 2560


เรียนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สพฐ. เปิดระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบสิ้นปีการศึกษา สามารถย้ายเข้า ย้ายออก แก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มีการเคลื่อนไหวหลัง 10 พฤศจิกายน 2559 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560

 • Data Management Center [DMC] 2559
  ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2559 
  (กรุณาทำตามคู่มือทุกขั้นตอนก่อน หากมีข้อขัดข้องสงสัย สอบถามตามเบอร์ที่แจ้งไว้แล้ว)
  (ระยะที่ 1 กรุณาให้แล้วเสร็จภายใน 10 มิถุนายน 2559)
  (ระยะที่ 2 กรุณาให้แล้วเสร็จภายใน 10 พฤศจิกายน 2559)
  (ระยะที่ 3 กรุณาให้แล้วเสร็จภายใน 20 เมษายน  2560)

 • M-OBEC
  ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ [รวมอยู่กับระบบ EMIS]


 • B-OBEC
  ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง          [ฉบับไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 3 มิ.ย. 56]  (ที่มา สพฐ.)

** มีข้อสงสัยในการใช้งาน ขอคำแนะนำช่วยเหลือได้ที่ 
     - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 077361658 ต่อ 133
     - สำเริง สุวรรณพงค์ 08-6168-5522
     - จุฑามาศ  สวัสดี 08-15357976

รายละเอียดปัญหา ส่งมาได้ที่
e-mail : juthamat.swd@gmail.com (จุฑามาศ) , sumroeng.2507@hotmail.com (สำเริง)

 

 


 
 
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674