สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
    
  ประกาศย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี
 
 
เปิดอ่านแล้ว : 522  ครั้ง

           ผู้ที่มีความประสงค์ขอย้าย ให้ยื่ยคำร้องขอย้ายประจำปี พร้อมเอกสารหลักฐาน จำนวน 2 ชุด ส่งถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ในระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2561


 
 
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674