สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
    
  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
 
 
เปิดอ่านแล้ว : 8653  ครั้ง

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครอบคลุม 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเวียงสระ อำเภอบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอพระแสง อำเภอเคียนซา และ อำเภอชัยบุรี

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
จำแนกตามอำเภอและเครือข่าย

 

 อำเภอเวียงสระ

 

 อำเภอพระแสง

 

 อำเภอบ้านนาสาร

 

 อำเภอเคียนซา

 

 อำเภอบ้านนาเดิม

 

 อำเภอชัยบุรี

 

 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  ณ  วันที่  14 ธันวาคม 2561


 
 
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674