ติดต่อเรา
e-mail : sri3@obecmail.obec.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนเอเซีย 41 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190


โทรศัพท์
077361658
077364127
077364131
077364111
สายตรงกลุ่มแผน 077364128
โทรสาร 077364129