เชิญแสดงความคิดเห็น .."ทุกอย่างที่สร้างสรรค์"
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จัดการศึกษาครอบคลุม 6 อำเภอ ได้แก
 
 
 
Home     About us     News     Calendar     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128 โทรสาร 077364129 e-mail : sri3@obecmail.obec.go.th