[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1 : ลิขสิทธิ์ 2010
  ขุมความรู้
 
  • ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  •  
  • พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  •  
  • พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
  •  
  • บริหารงานบุคคล
  •  
  • บริหารทั่วไป
  •  
  • นโยบายและแผน
  •  
  • วิชาการ
  •  
  • ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  •  
  • บริหารการเงินและสินทรัพย์
  •  
  • นวัตกรรมและเทคโรโลยี
  •  
      วันนี้   เวลา 17:04:03  
     
    ขุมความรู้
    Œ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    ŒŒ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์
    ŒŒ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
    ŒŒ บริหารงานบุคคล
    ŒŒ บริหารทั่วไป
    ŒŒ นโยบายและแผน
    ŒŒ วิชาการ
    ŒŒ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ŒŒ บริหารการเงินและสินทรัพย์
    ŒŒ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

    ŒŒ ทีมบริหารKM
    ŒŒ สมาชิกKM
    ŒŒ สมัครสมาชิก

    Œ กระทรวงศึกษาธิการ
    Œ สพฐ.
    Œ ทีม KM
    Œ สมาชิก KM

     
     

    สมาชิก

    Username :
    Password :
    สมัครสมาชิก
     
         
         
     

     
         
     
       ข่าวประชาสัมพันธ์
     
    การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 10 พ.ย. 2558
    การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 10 พ.ย. 2558
    การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 10 พ.ย. 2558
     
         
     
                         ภาพกิจกรรม
    คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

          นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ ให้การต้อนรับ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ..[อ่านต่อ]
    คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

          นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ ให้การต้อนรับ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ..[อ่านต่อ]
    คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

          หน้าหลักผู้ดูแลระบบหน้าหลักผู้ดูแลระบบหน้าหลักผู้ดูแลระบบหน้าหลักผู้ดูแลระบบหน้าหลักผู้ดูแลระบบหน้าหลักผู้ดูแลระบบหน้าหลักผู้ดูแลระบบหน้าหลักผู้ดูแลระบบหน้าหลักผู้ดูแลระบบหน้าหลักผู้ดูแลระบบ ..[อ่านต่อ]
     
         
     
                           ขุมความรู้
    
    หมวด : บริหารงานบุคคล [ 10 พ.ย. 2558 ]
     
     
     
    รายละเอียดย่อสั้นๆ :รายละเอีย
    รายละเอียดย่อสั้นๆ :รายละเอียดย่อสั้นๆ :
    
    หมวด : การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก [ 10 พ.ย. 2558 ]
     
     
     
    รายละเอียดย่อสั้นๆ :รายละเอียดย่อสั้นๆ :
    รายละเอียดย่อสั้นๆ :รายละเอียดย่อสั้นๆ :รายละเอียดย่อสั้นๆ :รายละเอียดย่อสั้นๆ :
    
    หมวด : พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ [ 10 พ.ย. 2558 ]
     
     
     
    รายละเอียดย่อสั้นๆ :
    รายละเอียดย่อสั้นๆ :
    
    หมวด : บริหารทั่วไป [ 10 พ.ย. 2558 ]
     
     
     
    รายการขุมความรู้
    รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้
     
     
         
     
         
                       ดาวน์โหลด
         
     
    รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้ 10 พ.ย. 2558
    รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้ 10 พ.ย. 2558
    รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้ 10 พ.ย. 2558
    รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้ 10 พ.ย. 2558
    รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้ 10 พ.ย. 2558
    รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้ 10 พ.ย. 2558
    สือการสอนยุคใหม่ 9 พ.ย. 2558
    eqrfe 31 ส.ค. 2556