[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1 : ลิขสิทธิ์ 2010
  ขุมความรู้
 
 • ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 •  
 • พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 •  
 • พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
 •  
 • บริหารงานบุคคล
 •  
 • บริหารทั่วไป
 •  
 • นโยบายและแผน
 •  
 • วิชาการ
 •  
 • ส่งเสริมการจัดการศึกษา
 •  
 • บริหารการเงินและสินทรัพย์
 •  
 • นวัตกรรมและเทคโรโลยี
 •  
    วันนี้   เวลา 14:39:17  
   
  ขุมความรู้
  Œ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  ŒŒ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  ŒŒ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
  ŒŒ บริหารงานบุคคล
  ŒŒ บริหารทั่วไป
  ŒŒ นโยบายและแผน
  ŒŒ วิชาการ
  ŒŒ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ŒŒ บริหารการเงินและสินทรัพย์
  ŒŒ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

  ŒŒ ทีมบริหารKM
  ŒŒ สมาชิกKM
  ŒŒ สมัครสมาชิก

  Œ กระทรวงศึกษาธิการ
  Œ สพฐ.
  Œ ทีม KM
  Œ สมาชิก KM

   
   

  สมาชิก

  Username :
  Password :
  สมัครสมาชิก
   
       
       
   

   
       
   
     ข่าวประชาสัมพันธ์
   
  การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 10 พ.ย. 2558
  การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 10 พ.ย. 2558
  การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 10 พ.ย. 2558
   
       
   
                       ภาพกิจกรรม
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

        นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ ให้การต้อนรับ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ..[อ่านต่อ]
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

        นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ ให้การต้อนรับ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ..[อ่านต่อ]
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

        หน้าหลักผู้ดูแลระบบหน้าหลักผู้ดูแลระบบหน้าหลักผู้ดูแลระบบหน้าหลักผู้ดูแลระบบหน้าหลักผู้ดูแลระบบหน้าหลักผู้ดูแลระบบหน้าหลักผู้ดูแลระบบหน้าหลักผู้ดูแลระบบหน้าหลักผู้ดูแลระบบหน้าหลักผู้ดูแลระบบ ..[อ่านต่อ]
   
       
   
                         ขุมความรู้
  
  หมวด : บริหารงานบุคคล [ 10 พ.ย. 2558 ]
   
   
   
  รายละเอียดย่อสั้นๆ :รายละเอีย
  รายละเอียดย่อสั้นๆ :รายละเอียดย่อสั้นๆ :
  
  หมวด : การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก [ 10 พ.ย. 2558 ]
   
   
   
  รายละเอียดย่อสั้นๆ :รายละเอียดย่อสั้นๆ :
  รายละเอียดย่อสั้นๆ :รายละเอียดย่อสั้นๆ :รายละเอียดย่อสั้นๆ :รายละเอียดย่อสั้นๆ :
  
  หมวด : พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ [ 10 พ.ย. 2558 ]
   
   
   
  รายละเอียดย่อสั้นๆ :
  รายละเอียดย่อสั้นๆ :
  
  หมวด : บริหารทั่วไป [ 10 พ.ย. 2558 ]
   
   
   
  รายการขุมความรู้
  รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้
   
   
       
   
       
                     ดาวน์โหลด
       
   
  รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้ 10 พ.ย. 2558
  รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้ 10 พ.ย. 2558
  รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้ 10 พ.ย. 2558
  รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้ 10 พ.ย. 2558
  รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้ 10 พ.ย. 2558
  รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้รายการขุมความรู้ 10 พ.ย. 2558
  สือการสอนยุคใหม่ 9 พ.ย. 2558
  eqrfe 31 ส.ค. 2556