[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1 : ลิขสิทธิ์ 2010
  ขุมความรู้
 
 • ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 •  
 • พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 •  
 • พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
 •  
 • บริหารงานบุคคล
 •  
 • บริหารทั่วไป
 •  
 • นโยบายและแผน
 •  
 • วิชาการ
 •  
 • ส่งเสริมการจัดการศึกษา
 •  
 • บริหารการเงินและสินทรัพย์
 •  
 • นวัตกรรมและเทคโรโลยี
 •  
    วันนี้   เวลา 10:41:45  
   
   สมัครสมาชิก 
   

           
  ยินดีต้อนรับท่านสู่เว็บไซต์การจัดการความรู้
          เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสมาชิกสามารถเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน
ดังนั้นเพื่อการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพจึงควรสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์เพื่อสิทธิในการเขียนเผยแพร่บทความความรู้และเนื่องจากเว็บไซต์นี้ต้องการให้สมาชิกแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจึงขอให้สมาชิกให้ข้อมูลจริงโดย
         

            1. ผู้สมัครสมาชิกเมื่อสมัครสมาชิกแล้ว ถ้าต้องการใส้รูปสมาชิก ควรเตรียมไฟล์ภาพชนิด .jpg หรือ.jpeg ขนาด 100 x 140 Pixels เพื่อเพิ่มรูปของสมาชิก
            2. เตรียมชื่อเพื่อใช้ในการเข้าระบบเป็นชุดอักษรภาษาอังกฤษอักขระพิเศษหรือตัวเลข
  อย่างน้อย5 ตัวอักษร
            3. เตรียมรหัสผ่านเป็นชุดอักษรอักขระพิเศษหรือตัวเลขอย่างน้อย5 ตัวอักษร
            4. เตรียมที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail) ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

   
       เมื่อสมัครสมาชิกได้แล้วหากต้องการเขียนเพื่อเผยแพร่บทความหรือความรู้สมาชิกต้องเตรียมภาพประจำบทความเพื่อแสดงในหน้าแรกเป็นไฟล์ .gif .jpg หรือ.jpeg ขนาด80 x 80 Pixels โดยควรเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา(หากไม่มีจะไม่สามารถเผยแพร่ความรู้ได้) 

           ในการเผยแพร่บทความ แสดงความคิดเห็น เนื้อหาที่เขียนหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ต้องไม่กระทบต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติและไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคายดูหมิ่นส่อเสียดให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหายไม่แสดงภาพหรือถ้อยคำลามกอนาจาร
   
             ทั้งนี้ ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบปรับปรุงแก้ไขข้อความที่ไม่เหมาะสมคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงหรือกล่าวพาดพิงถึงผู้อื่นที่เสียหายโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล

       ยอมรับ || ไม่ยอมรับ