[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 14:47:13
   

 

 

 • Administrator
 •  
  สถิติผู้เข้าชม
  Start 01 May 2013
 • ขณะนี้
  0 คน
 • สถิติวันนี้
  คน
 • สถิติเดือนนี้
  คน
 • สถิติปีนี้
  คน
   
   
    ข่าวประชาสัมพันธ์
  คำถามที่พบบ่อยสำหรับคนอยากเป็นครู 3 มิ.ย. 2557 [เปิด 363 ]
   
    ภาพข่าวกิจกรรม
  13 มิ.ย. 2561 [เปิด 110 ]
  เรื่อง: หลักฐานที่คุรุสภาออกให้ เพื่อใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
  หลักฐานที่คุรุสภาออกให้ เพื่อใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
  13 มิ.ย. 2561 [เปิด 96 ]
  เรื่อง: การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไชยย่อ สธ ประจำปี 2561
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
  การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไชยย่อ สธ ประจำปี 2561
  13 มิ.ย. 2561 [เปิด 60 ]
  เรื่อง: การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไชยย่อ กว ประจำปี 2561
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
  การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไชยย่อ กว ประจำปี 2561
  13 มิ.ย. 2561 [เปิด 80 ]
  เรื่อง: การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2561
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
  การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2561
  13 มิ.ย. 2561 [เปิด 52 ]
  เรื่อง: การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2561
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2561
  19 เม.ย. 2561 [เปิด 103 ]
  เรื่อง: การเปลี่ยนสถานที่ให้บริการงานคุรุสภา
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
  คุรุสภาเปลี่ยนสถานที่ให้บริการงานคุรุสภา
  30 มี.ค. 2561 [เปิด 127 ]
  เรื่อง: การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
  การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
  9 มี.ค. 2561 [เปิด 164 ]
  เรื่อง: กำหนดการยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2561
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
  คุรุสภากำหนดยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2561 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561
  13 ก.พ. 2561 [เปิด 176 ]
  เรื่อง: คุรุสภาอำนวยความสะดวกให้ครูทั่วประเทศ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
  คุรุสภา อำนวยความสะดวกให้ครูทั่วประเทศ โดยเปิดบริการรับชำระค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิส เริ่มรับชำระได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
  29 ม.ค. 2561 [เปิด 156 ]
  เรื่อง: การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
  คุรุสภาร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 46 แห่ง เปิดฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 ฝึกอบรมระหว่าง มกราคม - กรกฎาคม 2561 อ่านต่อ > http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php…
   
   

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
  โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
  โทรสาร 077364129 e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th

  -HOME

  -Admin