[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 07:39:01
   

 

 • Administrator
 •  
  สถิติผู้เข้าชม
  Start 01 May 2013
 • ขณะนี้
  0 คน
 • สถิติวันนี้
  คน
 • สถิติเดือนนี้
  คน
 • สถิติปีนี้
  คน
   
   
    ข่าวประชาสัมพันธ์
  คำถามที่พบบ่อยสำหรับคนอยากเป็นครู 3 มิ.ย. 2557 [เปิด 168 ]
   
    ภาพข่าวกิจกรรม
  19 ม.ค. 2561 [เปิด 3 ]
  เรื่อง: แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2561
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
  แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2561 หมดเขตการส่งโครงการฯ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 24.00 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  19 ม.ค. 2561 [เปิด 3 ]
  เรื่อง: การคัดสรรรางวัล หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ปีการศึกษา 2561
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
  ร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2561 (หมดเขตส่งผลงานวิจัยภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ)
  19 ม.ค. 2561 [เปิด 0 ]
  เรื่อง: การคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา พ.ศ.2561
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
  ร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ปีการศึกษา 2561
  7 มิ.ย. 2560 [เปิด 75 ]
  เรื่อง: ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
  ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
  1 มิ.ย. 2560 [เปิด 76 ]
  เรื่อง: การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
  รายละเอียดและแบบฟอร์มการขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู/ผู้บริหารสถานศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว
  31 พ.ค. 2560 [เปิด 58 ]
  เรื่อง: ผู้ที่ผ่านการรับการรับรองความรู้ 9 มาตรฐาน ให้ยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ภายใน 3 ตุลาคม 2561
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
  ผู้ที่ผ่านการรับการรับรองความรู้ 9 มาตรฐาน ให้ยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ภายใน 3 ตุลาคม 2561
  17 พ.ค. 2560 [เปิด 92 ]
  เรื่อง: รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากคุรุสภา
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
  รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากคุรุสภา
  14 ก.พ. 2560 [เปิด 279 ]
  เรื่อง: แบบฟอร์ม
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
  แบบฟอร์มคุรุสภา
  14 ก.พ. 2560 [เปิด 178 ]
  เรื่อง: มติคณะกรรมการคุรุสภา !!! ผู้ประสงค์เข้าสู่วิชาชีพครูที่ขอเทียบโอนความรู้ฯให้เทียบโอนให้เสร็จสิ้นภายใน ปี 2559
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
  คุรุสภาเปิดให้ครูที่มีเหตุผลและความจำเป็นที่ยื่นเทียบโอนความรู้ไม่ทันในปี 2556 ให้เทียบโอนฯ ให้เสร็จสิ้นภายใน 31 ธ.ค. 2559
  14 ก.พ. 2560 [เปิด 173 ]
  เรื่อง: ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
  ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
   
   

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
  โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
  โทรสาร 077364129 e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th

  -HOME

  -Admin