[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 19:39:52
   

 

 

 • Administrator
 •  
  สถิติผู้เข้าชม
  Start 01 May 2013
 • ขณะนี้
  0 คน
 • สถิติวันนี้
  คน
 • สถิติเดือนนี้
  คน
 • สถิติปีนี้
  คน
   
   
    ข่าวประชาสัมพันธ์
  คำถามที่พบบ่อยสำหรับคนอยากเป็นครู 3 มิ.ย. 2557 [เปิด 466 ]
   
    ภาพข่าวกิจกรรม
  13 มิ.ย. 2561 [เปิด 234 ]
  เรื่อง: หลักฐานที่คุรุสภาออกให้ เพื่อใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
  หลักฐานที่คุรุสภาออกให้ เพื่อใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
  19 เม.ย. 2561 [เปิด 200 ]
  เรื่อง: การเปลี่ยนสถานที่ให้บริการงานคุรุสภา
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
  คุรุสภาเปลี่ยนสถานที่ให้บริการงานคุรุสภา
  1 มิ.ย. 2560 [เปิด 822 ]
  เรื่อง: การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
  รายละเอียดและแบบฟอร์มการขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู/ผู้บริหารสถานศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว
  31 พ.ค. 2560 [เปิด 265 ]
  เรื่อง: ผู้ที่ผ่านการรับการรับรองความรู้ 9 มาตรฐาน ให้ยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ภายใน 3 ตุลาคม 2561
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
  ผู้ที่ผ่านการรับการรับรองความรู้ 9 มาตรฐาน ให้ยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ภายใน 3 ตุลาคม 2561
  14 ก.พ. 2560 [เปิด 423 ]
  เรื่อง: ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
  ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
  14 ก.พ. 2560 [เปิด 430 ]
  เรื่อง: ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
  ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตลอดชีพ ...(อ่านต่อ...) - การต่ออายุของผู้ที่หมดอายุไปแล้ว ...(อ่านต่อ...)
  3 มิ.ย. 2557 [เปิด 405 ]
  เรื่อง: จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2556
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
  จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา คุรุสภา
   
   

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
  โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
  โทรสาร 077364129 e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th

  -HOME

  -Admin