[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 17:39:45
   
 
คำถามที่พบบ่อยสำหรับคนอยากเป็นครู
3 มิ.ย. 2557 เวลา 09:01:21 | เปิด: 378 ครั้ง
     Bookmark and Share
คำถามที่พบบ่อย 1. อยากเป็นครู จะทำอย่างไร .....คำตอบคือ "ไปเรียนหลักสูตรทางการศึกษาที่คุรุสภารับรอง" ค่ะ - หลักสูตรทางการศึกษา คือ หลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้เป็นครู - การรับรองของคุรุสภา มีให้ที่หน้าเว็บไซต์คุรุสภา จบแล้วไปสมัครสอบบรรจุตามวิชาเอกที่เรียนมา หรือจะสอนโรงเรียนเอกชนก็ไปสมัครได้ตามสะดวกตามที่เขาประกาศรับ 2. จบ ป.ตรีมาแล้วค่ะ แต่ไม่ใช่ ป.ตรีที่เป็นหลักสูตรทางการศึกษา ทำยังไงคะ คำตอบ คือ - ถ้าเรียนใหม่ได้ ก็เรียนค่ะ ปัญหาทุกอย่างของเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะหมด - ถ้าไม่เรียนใหม่ ก็ควรดูวิชาเอกที่มีมาก่อนว่า ก.ค.ศ. ประกาศให้สามารถเทียบสอบกับวิชาใดได้บ้าง แต่ควรชั่งน้ำหนักด้วยว่า เมื่อเทียบได้แล้วว่าสอบวิชาใด หน่วยผู้ใช้ครูมีอัตราการรับสมัครมากน้อยเพียงใด ก่อนเริ่มกระบวนการทำคุณสมบัติเพื่อขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ -อนาคต อาจจะมี ป.โท ที่เรียนแล้วสามารถรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ออกมา แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเมื่อไหร่ ต้องคอยติดตามข่าว - หากอยากเรียน ป.บัณฑิต ต้องไปสมัครเป็นครูผู้สอนในโรงเรียน เพื่อใช้สิทธิ์เข้าโครงการ แต่คาดหวังไม่ได้ว่า ต้นสังกัดของครูจะทำโครงการเรียนนี้เมื่อไหร่ การจะเปิด ป.บัณฑิตได้ ต้องมีโครงการพัฒนาครูของต้นสังกัดเสนอต่อคุรุสภา จึงจะทำการรับรองเพื่อเปิดหลักสูตรนี้ได้ - สสวท. มีโครงการเรียนหลักสูตรทางการศึกษา โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เปิดรับนักศึกษาหริอบัณฑิต ทั้งจากหลักสูตรทางการศึกษา เอกวิทย์ และ ป.ตรีทางวิทยาศาตร์ จบแล้วบรรจุเป็นครูทางวิทยาาสตร์ ก็เป็นอีกทางเลือก นะคะ เป็นข้อมูลคร่าวๆ เป็นแนวทางสำหรับคนอยากเป็นครูนะคะ ที่มา : Mask No Real Somkamol

 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129 e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th

-HOME

-Admin