[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 04:14:06
   
 
  ภาพข่าวกิจกรรม   

  13 มิ.ย. 2561
หลักฐานที่คุรุสภาออกให้ เพื่อใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
หลักฐานที่คุรุสภาออกให้ เพื่อใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

13 มิ.ย. 2561
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไชยย่อ สธ ประจำปี 2561
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไชยย่อ สธ ประจำปี 2561

13 มิ.ย. 2561
การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไชยย่อ กว ประจำปี 2561
การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไชยย่อ กว ประจำปี 2561

13 มิ.ย. 2561
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2561
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2561

13 มิ.ย. 2561
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2561
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2561

19 เม.ย. 2561
การเปลี่ยนสถานที่ให้บริการงานคุรุสภา
คุรุสภาเปลี่ยนสถานที่ให้บริการงานคุรุสภา

30 มี.ค. 2561
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

9 มี.ค. 2561
กำหนดการยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2561
คุรุสภากำหนดยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2561 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

13 ก.พ. 2561
คุรุสภาอำนวยความสะดวกให้ครูทั่วประเทศ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
คุรุสภา อำนวยความสะดวกให้ครูทั่วประเทศ โดยเปิดบริการรับชำระค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิส เริ่มรับชำระได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

29 ม.ค. 2561
การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560
คุรุสภาร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 46 แห่ง เปิดฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 ฝึกอบรมระหว่าง มกราคม - กรกฎาคม 2561 อ่านต่อ > http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php…

7 มิ.ย. 2560
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

1 มิ.ย. 2560
การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว
รายละเอียดและแบบฟอร์มการขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู/ผู้บริหารสถานศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว

31 พ.ค. 2560
ผู้ที่ผ่านการรับการรับรองความรู้ 9 มาตรฐาน ให้ยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ภายใน 3 ตุลาคม 2561
ผู้ที่ผ่านการรับการรับรองความรู้ 9 มาตรฐาน ให้ยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ภายใน 3 ตุลาคม 2561

14 ก.พ. 2560
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มคุรุสภา

14 ก.พ. 2560
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

14 ก.พ. 2560
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตลอดชีพ ...(อ่านต่อ...) - การต่ออายุของผู้ที่หมดอายุไปแล้ว ...(อ่านต่อ...)

3 มิ.ย. 2557
จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2556
จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา คุรุสภา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129 e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th

-HOME

-Admin