[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 14:23:53
   
 
  ภาพข่าวกิจกรรม   

  13 ก.พ. 2561
คุรุสภาอำนวยความสะดวกให้ครูทั่วประเทศ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
คุรุสภา อำนวยความสะดวกให้ครูทั่วประเทศ โดยเปิดบริการรับชำระค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิส เริ่มรับชำระได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

29 ม.ค. 2561
การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560
คุรุสภาร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 46 แห่ง เปิดฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 ฝึกอบรมระหว่าง มกราคม - กรกฎาคม 2561 อ่านต่อ > http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php…

22 ม.ค. 2561
การเข้าเฝ้าครูอาวุโสฯ ประจำปีการศึกษา 2559
ด่วน ! ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 แจ้งคุณครูอาวุโส ปีการศึกษา 2559 ที่จะเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส

19 ม.ค. 2561
แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2561
แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2561 หมดเขตการส่งโครงการฯ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 24.00 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ

19 ม.ค. 2561
การคัดสรรรางวัล หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ปีการศึกษา 2561
ร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2561 (หมดเขตส่งผลงานวิจัยภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ)

19 ม.ค. 2561
การคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา พ.ศ.2561
ร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ปีการศึกษา 2561

7 มิ.ย. 2560
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

1 มิ.ย. 2560
การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว
รายละเอียดและแบบฟอร์มการขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู/ผู้บริหารสถานศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว

31 พ.ค. 2560
ผู้ที่ผ่านการรับการรับรองความรู้ 9 มาตรฐาน ให้ยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ภายใน 3 ตุลาคม 2561
ผู้ที่ผ่านการรับการรับรองความรู้ 9 มาตรฐาน ให้ยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ภายใน 3 ตุลาคม 2561

17 พ.ค. 2560
รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากคุรุสภา
รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากคุรุสภา

14 ก.พ. 2560
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มคุรุสภา

14 ก.พ. 2560
มติคณะกรรมการคุรุสภา !!! ผู้ประสงค์เข้าสู่วิชาชีพครูที่ขอเทียบโอนความรู้ฯให้เทียบโอนให้เสร็จสิ้นภายใน ปี 2559
คุรุสภาเปิดให้ครูที่มีเหตุผลและความจำเป็นที่ยื่นเทียบโอนความรู้ไม่ทันในปี 2556 ให้เทียบโอนฯ ให้เสร็จสิ้นภายใน 31 ธ.ค. 2559

14 ก.พ. 2560
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

14 ก.พ. 2560
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตลอดชีพ ...(อ่านต่อ...) - การต่ออายุของผู้ที่หมดอายุไปแล้ว ...(อ่านต่อ...)

3 มิ.ย. 2557
การออกวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา โดยการฝึกอบรม
คำชี้แจง การออกวุฒิบัตรรับรองความรู้ โดยการฝึกอบรม

3 มิ.ย. 2557
จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2556
จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา คุรุสภา

28 พ.ค. 2557
หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129 e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th

-HOME

-Admin