[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 21:47:07
   
 
  ภาพข่าวกิจกรรม   

  23 มิ.ย. 2560
ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมอนุโมทนาและบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศล กับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาและบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๐ ณ พระอารามหลวง วัดคิรีวิหาร (ธ) จังหวัดตราด ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

19 มิ.ย. 2560
ประกาศคุรุสภา เรื่องการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2560
ประกาศคุรุสภา เรื่องการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุธศักราช 2560

19 มิ.ย. 2560
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ”คุรุสดุดี” ประจำปี 2560
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ”คุรุสดุดี” ประจำปี 2560

19 มิ.ย. 2560
คุรุสภา!!! คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560
คุรุสภา!!! คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560

19 มิ.ย. 2560
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2560
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2560

7 มิ.ย. 2560
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

1 มิ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ \\\"การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว (ครูไทย/ผู้บริหารสถานศึกษา)\\\"
ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดและแบบฟอร์ม

31 พ.ค. 2560
ผู้ที่ผ่านการรับการรับรองความรู้ 9 มาตรฐาน ให้ยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ภายใน 3 ตุลาคม 2561
ผู้ที่ผ่านการรับการรับรองความรู้ 9 มาตรฐาน ให้ยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ภายใน 3 ตุลาคม 2561

17 พ.ค. 2560
รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากคุรุสภา
รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากคุรุสภา

14 ก.พ. 2560
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มคุรุสภา

14 ก.พ. 2560
มติคณะกรรมการคุรุสภา !!! ผู้ประสงค์เข้าสู่วิชาชีพครูที่ขอเทียบโอนความรู้ฯให้เทียบโอนให้เสร็จสิ้นภายใน ปี 2559
คุรุสภาเปิดให้ครูที่มีเหตุผลและความจำเป็นที่ยื่นเทียบโอนความรู้ไม่ทันในปี 2556 ให้เทียบโอนฯ ให้เสร็จสิ้นภายใน 31 ธ.ค. 2559

14 ก.พ. 2560
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

14 ก.พ. 2560
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

14 ก.พ. 2560
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตลอดชีพ ...(อ่านต่อ...) - การต่ออายุของผู้ที่หมดอายุไปแล้ว ...(อ่านต่อ...)

3 มิ.ย. 2557
การออกวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา โดยการฝึกอบรม
คำชี้แจง การออกวุฒิบัตรรับรองความรู้ โดยการฝึกอบรม

3 มิ.ย. 2557
จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2556
จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา คุรุสภา

28 พ.ค. 2557
หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129 e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th

-HOME

-Admin