[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 14:24:58
   
 
มติคณะกรรมการคุรุสภา !!! ผู้ประสงค์เข้าสู่วิชาชีพครูที่ขอเทียบโอนความรู้ฯให้เทียบโอนให้เสร็จสิ้นภายใน ปี 2559
14 ก.พ. 2560 เวลา 13:37:56 | เปิด: 192 ครั้ง
     Bookmark and Share

 คุรุสภาเปิดให้ครูที่มีเหตุผลและความจำเป็นที่ยื่นเทียบโอนความรู้ไม่ทันในปี 2556 ให้เทียบโอนให้เสร็จสิ้นภายใน 31 ธ.ค. 2559


 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129 e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th

-HOME

-Admin