[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 15:43:08
   
 
การขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของผู้ที่ได้รับรองความรู้ 9 มาตรฐาน
7 มี.ค. 2560 เวลา 10:47:59 | เปิด: 110 ครั้ง
     Bookmark and Share

 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129 e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th

-HOME

-Admin