เมนูหลัก :   >เอเซียตะวันออกเฉียงใต้> ประเทศไทย> ภาคใต้>จังหวัดสุราษฎร์ธานี>สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 อำเภอชัยบุรี
คำแนะนำ..ตลิกที่ภาพ หรือข้อความที่ทำเชื่อมโยงไว้ (Link ซึ่งเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือ) เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงเรียนในอำเภอชัยบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

คลิกดูแผนที่+เส้นทางคมนาคม

ข้อมูลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

     อำเภอชัยบุรี มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ได้แก่

เครือข่าย ชัยบุรี
•บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ •บ้านบางหอย •บ้านปลายศอก •บ้านปลายคลอง •บ้านคลองพังกลาง •บ้านยวนปลา •บ้านบางปาน •วัดสองแพรก •บ้านควนสินชัย •บ้านควนสระ •วัดสมัยสุวรรณ


ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอชัยบุรี ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากศาลากลางประมาณ 115 กิโลเมตร

-ทิศใต้ จด อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
-ทิศตะวันออก จด อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-ทิศตะวันตก จด อำเภอพระแสง สุราษฎร์ธานี และอำเภอปลายพระยา จ.กระบี่
-ทิศเหนือ จด อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การคมนาคม
   
ทางรถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4037
** แผนที่เส้นทางรถยนต์