เมนูหลัก : เอเซียตะวันออกเฉียงใต้> ประเทศไทย> ภาคใต้> จังหวัดสุราษฎร์ธานี > สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3